Drużyna harcerska w naszej szkole

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że ZHP pozytywnie rozpatrzyło wniosek naszej szkoły o przystąpieniu do harcerstwa, w związku z tym rozpoczynamy rekrutację naszych uczniów do drużyny. Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich dzieci. Na najbliższym zebraniu, w dniu 13.09.2017r. u wychowawców klas dostępne będą oświadczenia o przystąpieniu dziecka do drużyny.

Koordynatorem harcerstwa jest Pan Kamil Strzelecki.

Wrześniowe zebranie z rodzicami

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominam, że obowiązkowe zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej.
 
Ewa Warszewska
Dyrektor SzP Nr 6
 
 

Przekształcenie Zespołu Szkół Nr 97

Informuję, że na podstawie: UCHWAŁY NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLV/1083/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 16 marca 2017 r. dot. Planu sieci publicznych szkół podstawowych specjalnych, trzyletnich liceów ogólnokształcących specjalnych, czteroletnich techników specjalnych z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalono, że klasy gimnazjalne zostaną włączone do Szkoły Podstawowej Nr 6, tym samym likwiduje się Zespół Szkół Specjalnych Nr 97, pozostaje Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6.

Ewa Warszewska
Dyrektor SzP Nr 6

Informacja

Informujemy, że od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej mamy wolne miejsce w drugiej klasie dla dzieci z autyzmem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły: 22 619 05 05